INVESTICIONI DUKATI

Dukat Franc Jozef sa utisnutom 1915 godinom izdanja smatra se čistim investicionim zlatom.
Dukat Franc Jozef poklanja se u svečanim prilikama, povodom krštenja, venčanja…
Dukat predstavlja dobar način za očuvanje vrednosti lične imovine.
Lako je prepoznatljiv  i jednostavno se može pretvoriti u likvidnu valutu.

 

 

Mali dukat Franc Jozef Jednostruki

Mali dukat Franc Jozef Jednostruki Prodajna cena: 28.000,00 Otkupna cena: 

Franc Jozef Četverostruki

Veliki dukat Franc Jozef – Četverostruki Prodajna cena: 103.000,00 Otkupna
Back to Top