Investiciono zlato sigurna investicija

Šta je investiciono zlato? Investiciono zlato je čisto zlato. Proizvodi se u obliku zlatnih poluga i zlatnih dukata.
Finoća zlatnih poluga je 999/1000.

Investiciono zlato je zaštićeno od monetarnih udara.
Kroz istoriju plemeniti metali služili su kao valuta i sredstvo plaćanja, ali i kao podloga i temelj za štampanje novca,odnosno stvaranje zlatne rezerve.
U poslednjih 30-40 godina zabeležen je višestruki rast cena plemenitih metala, te je samim tim ulaganje u investiciono zlato, najbolji način očuvanja imovine i zaštite novca od valutnih rizika.

Kod nas možete kupiti investiciono zlato sledećih formata

Back to Top