Investiciono zlato sigurna investicija

Šta je investiciono zlato? Investiciono zlato je čisto zlato. Proizvodi se u obliku zlatnih poluga i zlatnih dukata.
Finoća zlatnih poluga je 999/1000.

Investiciono zlato je zaštićeno od monetarnih udara.
Kroz istoriju plemeniti metali služili su kao valuta i sredstvo plaćanja, ali i kao podloga i temelj za štampanje novca,odnosno stvaranje zlatne rezerve.
U poslednjih 30-40 godina zabeležen je višestruki rast cena plemenitih metala, te je samim tim ulaganje u investiciono zlato, najbolji način očuvanja imovine i zaštite novca od valutnih rizika.

Kod nas možete kupiti investiciono zlato sledećih formata

Zlatna poluga 1 g

Kinebarren sa hologramom, sertifikatom, serijskim brojem i medjunarodnim   pečatom Garantovan

Zlatna poluga 2 g

Kinebarren sa hologramom, sertifikatom, serijskim brojem i medjunarodnim   pečatom Garantovan

Zlatna poluga 5 g

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 5 g Tezina

Zlatna poluga 10 g

Kinebarren sa hologramom, sertifikatom, serijskim brojem i medjunarodnim   pečatom Garantovan

Zlatna poluga 20 g

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 20 g Tezina
Kategorije: ,

ZLATNA POLUGA 1 UNCA

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 31.11 g Tezina

ZLATNA POLUGA 50g

Kinebarren sa hologramom, sertifikatom, serijskim brojem i medjunarodnim   pečatom Garantovan

Zlatna poluga 100 g

Kinebarren sa hologramom, sertifikatom, serijskim brojem i medjunarodnim   pečatom Garantovan

Zlatna poluga 250 g

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 250

Zlatna poluga 500 g

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 500

Zlatna poluga 1 kg

Finoća zlata: 99,99 % (24 karata) Ukupna tezina : 1000
Back to Top